Allmäna villkor

Om Verkstadsjobb, våra webbplatser och denna Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av VOLKSWAGEN GROUP Sverige, 151 88 Södertälje.

Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under en specifik domän, exempelvis verkstadsjobb.se eller verkstadsjobb.nu. Med webbsida avses de individuella, separata sidor som liksom den här sidan, ligger samlade under en specifik domän.

Verkstadsjobb följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Om du registrerar dig till tjänster som tillhandahålls via våra webbplatser, beställer material eller liknande lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana tjänster. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

När du besöker våra webbplatser och/eller när du laddar ned sidor via en webbläsare eller når våra webbsidor via e-mailklient registreras dina besök via s.k. cookies. Sådan information används bland annat till att ge information om antalet besökare och vilka webbsidor på webbplatsen som besöks. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Om Cookies.

Om Cookies

Verkstadsjobb använder s.k. cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på Verkstadsjobbs webbsidor. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Verkstadsjobbs webbsidor behöver cookies för att fungera säkert och korrekt. Exempelvis för att spara dina val av märken vid filtrering av jobbansökningar.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång besöker oss.

Copyright och Varumärken

För allt innehåll oavsett form på Verkstadsjobbs webbsidor gäller copyright Volkswagen Group Sverige. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är bland annat rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via Verkstadsjobbs webbsidor är Volkswagen Group Sveriges egendom alternativt egendom tillhörande tredje man och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor.

Uppgifter vid ansökan / Intresseanmälan

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering, är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Personuppgifter

Verkstadsjobb följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Genom att du registrerar dig på någon av Verkstadsjobbs webbplatser eller via annan kommunikationskanal registrerar dina personuppgifter, ger du samtidigt ditt samtycke härtill, att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet under denna rubrik.

Verkstadsjobbs register med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna är konfidentiella. Den information du som användare av webbplatserna gett oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än för att ge dig tillgång till information och tjänster från webbplatsen eller företag anslutna till Verkstadsjobb (så som verkstäder och skolor).

För att ändra dina uppgifter, kontakta verkstadsjobb på följande e-postadress info@verkstadsjobb.se. Detta gäller även om du vill bli borttagen. Dock förfaller ansökningar och intresseanmälningar per automatik om till exempel sista ansökningsdatum passeras.

Ansvarsfriskrivning

Verkstadsjobb kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. Verkstadsjobbs lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

Verkstadsjobb fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Verkstadsjobbs webbplatser vänder sig till den svenska marknaden och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.